Лого
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ

Организационе јединице

О нама:
Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд је специјализована здравствена установа која је референтна за здравствену заштиту становништва са 65 и више година (Решење Министарства здравља Републике Србије бр. 022-04-20/95-01). Завод је дефинисан као здравствена установа у којој се обавља здравствена заштита старих лица и спроводе мере за очување и унапређење ...
Вести